Lost disc kassen er tatt vekk

Hei!

Kassen for lostdisc i parken blir stadig utsatt for hærverk og tyveri.
Vi har skiftet lås tre ganger den siste måneden, og disker som har blitt lagt i kassen forsvinner på mystisk vis før vi får tømt kassen.

Som følge av dette blir Lostdisc på Sandnes fjernet inntil videre.

Vi leter etter en god måte å løse dette på slik at mistede disker skal finne veien tilbake til sine rettmessige eiere.


Frem til ny løsning er på plass, så ber vi om at dere leverer disker dere finner direkte til Aceshop, eller direkte til eierne av discene.

Spre gjerne ordet!

Mvh
Styret
SDGK