Ekstraordinært årsmøte

Til medlemmene i Sandnes diskgolf klubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sandnes diskgolf klubb 2023

Ekstraordinært årsmøtet avholdes 06.06.2023 kl. 18.00, på Interpadel. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på mail, nettsiden vår (www.sdgk.no).

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes disc golf klubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes disc golf klubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sandnes disc golf klubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sandnes disc golf klubb kontaktes på styret@sdgk.no eller ta kontakt med noen i styret (https://sdgk.no/klubben/styret).

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret