Regler

Regler

Reglene for Disc golf er generelt sett relativt enkle å forholde seg til. Her er en oppsummering av det du bør kjenne til før du begynner å spille på en discgolf bane.

 • En individuell forklaring på hvordan et hull skal spilles, er angitt på et skilt ved Tee. Studer dette før du spiller et hull, så du er kjent med hvordan hullet skal spilles. Hva reglene betyr er forklart i de kommende punktene.
 • Første kast på et hull skal alltid gjøres fra markert Tee område på hullet. Etter utkast fra Tee er det alltid spilleren som har discen som ligger lengst fra kurven som skal kaste neste kast. Dette er for å sikre at det ikke er andre spillere foran den neste som skal kaste.
 • Hver nytt kast etter kast fra Tee, skal gjøres med en fot stående der discen landet, eller rett bak (innenfor et A4 ark). Dersom man ønsker å stå der discen lander må man markere rett foran discen med en «mini»-disc, før man fjerner discen fra der den landet. Man kan deretter kaste ved å sette en fot rett bak minien i stedet for bak discen (i konkurranser er det påkrevd å bruke en godkjent mini for å markere et “lie”).
 • Hvis discen lander i et tre, skal man kaste videre rett under der discen landet. Dette gir normalt sett ikke straffepoeng, såsant discen henger innenfor banens område. Marker punktet rett under med en Mini, og kast så videre som vanlig.
 • Dersom discen lander mindre enn én meter fra banegrensen men fremdeles er inne på banen, har man lov å flytte discen så den ligger vinkelrett en meter fra grensen. Dette får man da ikke straffepoeng for. Det er ellers ikke lov å stå eller ha en fot utenfor banegrensen når man kaster (som er årsak til at man kan flytte discen en meter inn).
 • Out of bounds (OB) – De fleste hull har et eller flere områder som regnes som «inne» på banen. Kaster man discen utfor dette området så er man “out of bounds” (OB), og får et straffepoeng. Man må da hente discen tilbake til punktet der gikk ut fra banen, og så en meter inn (innen en 90 graders vinkel) fra banegrensen. Man merker så dette med en mini, og kaster så som om discen skulle ha landet der. Eventuelt kan en flytte seg bakover i retning av spillet og spille fra en plass med bedre fotplass (Relief).

  Vær obs på at noen hull kan ha Tee som er utenfor banen. Dersom da discen lander i OB og ikke har flydd over baneområdet, så er det ikke noe «siste sted» discen var inne. I slike tilfeller må man enten kaste på nytt eller fra en Drop Zone angitt på Tee skilt og får et straffekast (hull 10 i Sandnes Discgolf Park er et eksempel på et slikt hull).
  Noen hull kan også ha spesialregler for OB, gitt at discen går ut innenfor et angitt område. Da kan man oftest ta neste kast fra en Drop Zone, i stedet for der discen gikk ut (f.eks på hull 8 i Sandnes Discgolf Park). Se reglene beskrevet av PDGA her.
 • Hazard – Lander man i en Hazard får man straffepoeng på samme måte som Out of Bounds. Men neste kast må alikevel gjøres fra der discen landet i Hazard området (som om den var inne). Man får straffepoeng hver gang discen lander i en Hazard sone, selv om utkastet også var fra en Hazard sone.
 • Obligatorisk hinder eller «Mandatory» (Mando) – er en hindring på banen man må kaste på rett side av eller igjennom. Dette er typisk trær, stolper eller lignende. Mandatory er oftest merket med pil som angir hvilken side av mandoen discen skal kastes på, og dette er også forklart på Tee skilt. Bom på mando gir ett straffepoeng, og Tee skilt angir hvor man skal kaste fra dersom man bommer (typisk fra en «Drop Zone» eller omkast fra der man nettopp kastet fra). Fra 2022 telles det som mando bom om du går igjennom mando-linjen uansett fra hvilken side. Respekter mandatories når du spiller, da de kan være der av sikkerhetsgrunner. Se reglene beskrevet av PDGA her.
 • Alle kast i OB, Hazard eller Mando-bom kan man velge å ta om igjen. Man må gi beskjed om at man akter å gjøre dette med en gang (før man rører disken man kastet ut). Man kun ett straffepoeng om man velger å gjøre dette. Det er forøvrig alltid mulig å ta et kast om igjen mot et straffepoeng, selv om discen landet innenfor banens område.
 • Dersom discen lander i store pytter eller gjørme hvor det ikke er rimelig å kaste videre fra, har man anledning å be gruppen om å få lov å ta en «Relief». Det betyr å flytte discen bakover direkte bort fra kurven, til discen ligger på et sted det igjen er mulig å kaste fra. Man får ikke straffepoeng når man flytter discen bort fra et godkjent Relief område (kalt Casual). Relief (uten straffepoeng) er ikke lov for discer som lander i buskas eller skog, kun gjørme og vanndammer/pytter som ikke er angitt som Out of Bounds på Tee skilt. I konkurranser vil man få oppgitt hva som er gyldige områder for Relief (altså områder som regnes som Casual).
 • Man har anledning å ta en Relief uavhengig av hvor dicen landet, mot å ta et straffepoeng. Dersom man gjør dette etter discen landet i OB eller Hazard, får man fremdeles kun ett straffepoeng. HUSK! Discen kan KUN flyttes i en rett linje, bort fra kurven!
 • Ace – En ace er det samme som en “hole-in one” og bli brukt for å forklare når en treffer kurv på første kast i fra tee.
 • CTP – Closest to pin. Denne forkortelsen brukes om disken som er nærmest kurv og kommer i fra ball-golf.
  I noen arrangementer er ekstra premier ved ace og CTP. Se hvert enkelt arrangement for detaljer.

Du kan lese mer om Discgolf som sport og litt om reglene på Frisbeegolf.no. De offisielle reglene finnes dessverre ikke oversatt til norsk, men dersom man er interessert finner man de på PDGA sine nettsider (PDGA er den internasjonale Profesjonelle Disc Golf Assosiasjonen). PDGA har også forenklet dette i youtube videoer som du kan finne her.