Sporten

Sporten

Hva er disc golf?

Disc Golf er svært likt ordinær (ball) golf i måten spillet utføres på. Forskjellen er at man kaster Discer (frisbeer) i stedet for å slå en ball med en kølle. I stedet for et hull i bakken, så kan “hullet” i discgolf best beskrives som en “Kurv” med kjetting som stopper Discen om man treffer den riktig.

I dag er disc golf en av de raskest voksende sportene i verden, med over 12 millioner mennesker som har prøvd sporten kun i USA. I verden er det over 8000 registrerte baner og kun i Norge i dag er det over 250 baner spredd ut over landet. Lokalt i Rogaland er det 9 baner tilgjengelig å spille på.

Det arrangeres turneringer lokalt, nasjonalt, i Europa og på verdensbasis. Fremdeles er USA det landet med mest aktører, men Finland og Estland er ikke langt bak. I starten av sesongen 2020 var faktisk Norge det landet med mest utøvere som stilte til US Open utenom USA og Canada.

For mer informasjon om sporten se Frisbeegolf.no. Ønsker du å lese mer om reglene til Disc Golf kan du finne det her.

Historien bak disc golf

Det er i hovedsak to historier som er viktig for sporten vår:

  1. Opprinnelsen av frisbeen, som i dag har utviklet seg til en disc/disk, skjenebrett eller også en sendeplate.
  2. Opprinnelsen av sporten.
Pai-kafèen til William Frisbie 1871:

Historien til sendeplaten starter allerede på 1800 tallet i en liten kafè i Connecticut USA. Studentene fra universitetene i nærheten pleide å sende tomme paiformer i aluminium til hverandre og rope “Frisbie” når de kastet den. Men det var ikke før i år 1948 at den første sendeplaten kom i plastikk. Les resten av historien her.

Lekeplassene i New Port Beach 1959:

Det har vært flere opphavshistorier av disc golf i løpet av årene. Det har vært snakk om en type skjenebrett turnering i Canada allerede på 1920- tallet, men den mest kjente starten var med turneringer på 1960-tallet på lekeplasser i USA, selv om den første korgen vi kjenner i dag ikke kom før på 1980-tallet.

For å organisere sporten ble DGA startet i 1976 og ble senere til RDGA, for å til slutt bli som vi kjenner det i dag PDGA.
Les mer her om opprinnelsen til disc golf, turneringer og diskene.

Organisering av sporten

I Norge er Disc Golf organisert under Norges Amerikanske Idretters Forbund(NAIF), som igjen er medlem i Norsk Idrettsforbund(NIF). Sandnes Disc Golf Klubb er medlem i NAIF og deltar på ledersamling sammen med de andre klubbene en gang i året. Les mer om NAIF på deres hjemmesider https://amerikanskeidretter.no/.

På internasjonalt basis så er sporten fremdeles organisert under Professional Disc Golf Assosiation(PDGA), det er ofte deres regler som blir brukt i turneringer i tillegg til deres ranking system. For å kunne konkurrere på et høyere nivå må en være medlem i PDGA. Les mer om PDGA her.

Utstyr i sporten

Det er mange aktører nasjonalt og internasjonalt som kan stille med godt utstyr til klubben. Det gjelder både bane- og spiller utstyr. Vi vil anbefale alle å støtte lokale forhandlere, deres kunnskap er verdifull. I Sandnes er den lokaleforhandleren Aceshop og de er en av våre hovedsamarbeidspartnere.