Arbeid på banen

Arbeid på banen

Sandnes Disc Golf park er for det meste opparbeidet og vedlikeholdt av Sandnes Disc Golf Klubb og Sandnes Kommune. Siden oppstarten av parken i 2016 har det vært et flott samarbeid mellom banegruppen i SDG og kommunen. Vi er også avhengig av andre gode samarbeidspartnere for å holde en så flott standard i parken, les mer om dem her.

I løpet av året arrangerer styret i SDG tre store dugnader, en før oppstart av sesongen, en før sommeren og en etter sommeren. De årene det har blitt arrangert Norges Cup, har vi hatt egen dugnad for dette. Parken klarer ikke å bli så flott og holdes til den standarden den har i dag av kun to-tre dugnader i løpet av en sesong. Parken er da avhengig av flere små-dugnader etter hvert som behov oppstår.