Parken

Parken

Sandnes Banekart
Banekart 24-hulls oppsett

Sandnes Disc Golf Park er et samarbeid mellom Sandnes Disc Golf Klubb og Sandnes kommune. Banen består per dags dato av 24 hull(22.08.2020) som ligger i Park- og Skogområdene rundt Action Ball på Varatun i Sandnes. Banen er kvalifisert som en A1 disc golf bane og hullene har en gjennomsnitts lengde på ca. 90 meter. I turneringer med et høyt deltakernivå, kan banen også bygges om, for å gi den en høyere klassifisering og ranking.

Hver onsdag mellom kl. 17.00 – ca. kl. 20.00 arrangerer klubben Ukesgolf. Vi ønsker da att andre spillere som ikke deltar på ukesgolf viser hensyn til de som spiller og om mulig slipper dem forbi, slik at konkurransen får gå sin gang. I løpet av året blir det også arrangert lokale og nasjonale turneringer på banen. Følg med på klubbens Facebookside eller vår arrangement side for datoer og regler for opphold på banen i disse tidspunktene.

I løpet av året arrangerer vi minst tre store dugnader på banen, hvor vi oppgraderer utkast, fairway og stier mellom hull. Det avholdes også flere mindre dugnader i løpet av året, i tillegg til klipping av gress gjennom sesongen. Dugnad og vedlikehold blir gjennomført av klubbens medlemmer, med støtte i fra Sandnes kommune og CRAMO.

Vis hensyn for alle andre brukere av parken. Vi deler den med dyr, turgåere, syklister mm. Husk at det ikke er lov å ta seg til rette i parken ved å ødelegge trær, knekke greiner osv.

Kontakt baneansvarlig ved spørsmål eller oppdagelse av noe som er ødelagt eller trenger vedlikehold. – Kontakt Remi Kvalvik på telefon 99571328

Sandnes Disc Golf Park – Caddybøker

Fullbane – 24 hull

24-hull

19 hulls oppsett

19 hull

18 hulls oppsett

18 hull

Nytt hull – 7B

Da det ble gjort kjent for styret at det var mulig å lage et hull til på banen, som ga nye utfordringer, måtte vi selvfølgelig …
Read More
Husk at vi har naboer

Husk – vi har naboer

Det er kjempe kjekt å se at det er så mange nye spillere i parken disse dagene!Men vi må huske på at vi ikke er …
Read More