Parken

Parken

Banekart Sandnes Disc Golf Park
Banekart Sandnes Disc Golf Park

Sandnes Disc Golf Park er et samarbeid mellom Sandnes Disc Golf Klubb og Sandnes kommune. Banen består per dags dato av 25 hull (01.01.2022) som ligger i Park- og Skogområdene rundt Interpadel på Varatun i Sandnes. Banen er kvalifisert som en A1 disc golf bane og hullene har en gjennomsnitts lengde på ca. 90 meter. I turneringer med et høyt deltakernivå, kan banen også bygges om, for å gi den en høyere klassifisering og ranking.

Hver onsdag mellom kl. 17.00 – ca. kl. 20.00 arrangerer klubben Ukesgolf. Banen er da forbeholdt deltakerne på denne treningen. Vi ønsker da att andre spillere som ikke deltar på ukesgolf viser hensyn til de som spiller og slipper dem forbi, slik at konkurransen får gå sin gang. I løpet av året blir det også arrangert lokale og nasjonale turneringer på banen. Følg med på klubbens Facebookside eller vår arrangement side for datoer og regler for opphold på banen i disse tidspunktene.

Det avholdes flere mindre dugnader i løpet av året, i tillegg til klipping av gress gjennom sesongen. Dugnad og vedlikehold blir gjennomført av klubbens medlemmer, med støtte i fra Sandnes kommune.

Vis hensyn for alle andre brukere av parken. Vi deler den med dyr, turgåere, syklister mm. Husk at det ikke er lov å ta seg til rette i parken ved å ødelegge trær, knekke greiner osv.

Kontakt baneansvarlig ved spørsmål eller oppdagelse av noe som er ødelagt eller trenger vedlikehold. – Kontakt Ørjan Brekke

Sandnes Disc Golf Park – Caddybøker

Gul layout – 25 hull (Full bane)

25 hull

Blå layout – 20 hulls oppsett