Søk om støtte

Søk om støtte

Velkommen! Sandnes Disc Golf Klubb ønsker å satse på sine medlemmer og ønsker dermed være med å bidra til at klubben blir representert på turneringer og arrangementer. Vi kan være med å dekke hele eller deler av beløp til turneringer/arrangementer for våre medlemmer. Send inn søknaden nedenfor så tar styret kontakt snarlig.

Er du en juniorspiller? Se her for eget søknadsskjema

Denne er til for å lage mellomrom – er satt i hvit slik at den ikke skal vises på nettsiden. Kan du lese denne? OBS :O

Måtte sette en til linje…
Og enda to
stk

Søknad om støtte
Start ved å registrere en e-postadresse som vil motta bekreftelsen på mottatt søknad, svar og oppfølging i forbindelse til dette.
Navn på arrangement/turnering det søkes støtte til.
Hva søker du støtte til? En kan velge flere ting.
Hva annet er det du søker støtte til?
Beskriv kostnader du ønsker støtte for.
F.eks 750 kr.