Søk om støtte

Søk om støtte

Velkommen! Sandnes Diskgolfklubb ønsker å satse på sine medlemmer og ønsker dermed være med å bidra til at klubben blir representert på turneringer og arrangementer.
I 2022 introduserer vi Reisestipend, som skal være med på å støtte og inspirere medlemmer til å delta mer aktivt i sporten, utenfor Rogaland.

Hvordan fungerer reisestipend?

Årsmøtet bestemmer hvert år hvor stor pott som skal gå til reisestipend til våre medlemmer, dermed vil beløp variere år til år.
Det vil være to søknadsfaser, en i begynnelsen av sesongen og en for høstparten.

Du som medlem må levere inn søknad innen søknadsfristen, deretter vil styret behandle søknadene samlet.
Alle skal få tilbakemelding på sin søknad og hvor mye de eventuelt vil motta, når den er ferdig behandlet.

Reisestipendet vil bli utbetalt etter at det en har søkt støtte om er utført og medlemmet vil få dekket faktiske utgifter.
Er det behov for forskuddsutbetaling, så må dette skrives i søknaden og dette vil bli behandlet individuelt og som et unntak.

Kriterier for å kunne motta reisestipend

  • Må ha betalt medlemskap og lisens for inneværende år
  • Reisen må være utenfor Rogaland
  • Turneringen må være PDGA sanksjonert
  • Spillere må representere klubben i navn og bruke klær med klubbens logo på.
  • De som mottar reisestipend må sende inn reisebrev med bilder, som kan deles i våre kanaler

Ved mange søkere vil aktive deltakere og bidragsytere i klubben blir prioritert, for eksempel teambuilding og dugnad.

Reisestipend 2023

I år blir det to søknadsrunder. Alle medlemmer i SDGK er velkomne til å søke!
Det er maks 10 stipend som vil bli delt ut.

Søknadsrunde 1:

Oppstart: 15. februar Frist: 01. mars
Budsjett: 15 000 kr.
Fordeling: Stipendene er fra 3000 kr. til 5000 kr.

Søknadsrunde 2:

Oppstart: 01. mai Frist: 01. juni
Budsjett: 15 000 kr.
Fordeling: Stipendene er fra 3000 kr. til 5000 kr.

Er du en juniorspiller? Se her for eget søknadsskjema og informasjon

Søknad om reisestipend
Start ved å registrere en e-postadresse som vil motta bekreftelsen på mottatt søknad, svar og oppfølging i forbindelse til dette.
Navn på arrangement/turnering det søkes støtte til.
Hva søker du støtte til? En kan velge flere ting.
Hva annet er det du søker støtte til?
Beskriv kostnader du ønsker støtte for.
F.eks 750 kr.