Lisens/forsikring

Lisens/forsikring

NAIF har nå innført to typer lisenser/forsikring, da de nå har satt krav til lisens for å kunne delta i organisert aktivitet.
Begge typene lisens må bestilles utenom medlemskapet, det kan du gjøre ved å sende oss en melding via facebook eller via post@sdgk.no.
Sandnes Disc Golf Klubb anbefaler alle medlemmer å ha lisens, siden dette gir forsikring på kroppslig- og materiell skade.

Diskgolf juniorlisens – T.o.m. året man fyller 18 år. Dekker trening og alle konkurranser, inkl. NC og NM. Helårslisens fra 1/1 til 31/12. Kostnad: 100 kr.

Diskgolf grunnlisens – F.o.m. året man fyller 19 år. Treningslisens som også dekker lokale konkurranser. Helårslisens fra 1/1 til 31/12. Kostnad: 100 kr.

Diskgolf konkurranselisens – F.o.m. året man fyller 19 år. Obligatorisk til NC og NM. Helårslisens fra 1/1 til 31/12. Kostnad: 250 kr.

HUSK: for å oppgradere til konkurranselisens/forsikrkng kan man betale mellomlegget – se mer informasjon lenger ned på denne siden, under «Utvidet forsikring eller oppgradere fra treningslisens til konkurranselisens».

Medlem i flere klubber: Du trenger kun å tegne lisens en gang. Den tegnes i klubben du representerer i turneringer.