Søknadsskjema for støtte

Søknad om støtte – junior

Sandnes Disc Golf Klubb satser på juniorer og ønsker dermed å være med å bidra til at flere får muligheten til å delta i turneringer og arrangementer.
I samarbeid med Sparebanken Vest kan vi kan være med å dekke hele eller deler av beløp til turneringer/arrangementer for våre juniormedlemmer.

Kriterier for å kunne motta reisestipend

  • Må ha betalt medlemskap og lisens for inneværende år
  • Reisen må være utenfor Rogaland
  • Turneringen må være PDGA sanksjonert
  • Spillere over 18 år må representere klubben i navn og bruke klær med klubbens logo på.
    Juniorer må bruke klær med klubbens logo på
  • De som mottar reisestipend må sende inn reisebrev med bilder, som kan deles i våre kanaler

Reisestipend 2023

I år blir det to søknadsrunder. Alle juniorer i SDGK er velkomne til å søke!
Det er maks 10 stipend som vil bli delt ut.

Søknadsrunde 1:

Oppstart: 15. februar Frist: 01. mars
Budsjett: 15 000 kr.
Fordeling: Stipendene er fra 3000 kr. til 5000 kr.

Søknadsrunde 2:

Oppstart: 01. mai Frist: 01. juni
Budsjett: 15 000 kr.
Fordeling: Stipendene er fra 3000 kr. til 5000 kr.

Fyll ut skjemaet nedenfor:

Søknad om reisestipend - juniorer
Start ved å registrere en e-postadresse som vil motta bekreftelsen på mottatt søknad. Dette kan være utøvers epost eller til en foresatt/verge.
En kontaktperson for klubben vedrørende informasjon som berører utøver og søknad.
Navn på arrangement/turnering det søkes støtte til.
Hva søker du støtte til? En kan velge flere ting.
Hva annet er det du søker støtte til?
Beskriv kostnader du ønsker støtte for.
F.eks 750 kr.