Søknadsskjema for støtte

Søknad om støtte – junior

Sandnes Disc Golf Klubb satser på juniorer og ønsker dermed å være med å bidra til at flere får muligheten til å delta i turneringer og arrangementer.

Vi kan være med å dekke hele eller deler av beløp til turneringer/arrangementer for våre juniormedlemmer.

Fyll ut skjemaet nedenfor:

Søknad om støtte - juniorer
Start ved å registrere en e-postadresse som vil motta bekreftelsen på mottatt søknad. Dette kan være utøvers epost eller til en foresatt/verge.
En kontaktperson for klubben vedrørende informasjon som berører utøver og søknad.
Navn på arrangement/turnering det søkes støtte til.
Hva søker du støtte til? En kan velge flere ting.
Hva annet er det du søker støtte til?
Beskriv kostnader du ønsker støtte for.
F.eks 750 kr.