Klubben

Klubben

Sandnes Diskgolfklubb består i dag av over 470 medlemmer(pr. 31.12.2022), og vedlikeholder og drifter Sandnes Disc golf Park, en bane som holder nasjonalt konkurransenivå. Vi har som mål å bli Norges største disc golf klubb, bygge en bane med internasjonal standard for å kunne arrangere internasjonale turneringer. I tillegg jobber vi for at flere unge skal oppdage sporten, så vi kan trene opp flere juniorspillere.

Klubbens historie

Stiftelsesmøte - 26/11-2015
Stiftelsesmøte – 26/11-2015

Det var en viktig i dag i september(2015) at fire av grunnleggerne i klubben satt en kveld under NM i Trondheim, og startet å prate om å få mer aktivitet innen disc golf lokalt på Nord Jæren. De ønsket å starte en klubb fra begynnelsen av og utforme en bane som var konkurranse dyktig, attraktiv og utfordrende. Med tilgangen på et ungt og ambisiøst styre som var fullt av pågangsmot, så startet de planleggingen av oppretting av det som i dag er Sandnes Disc Golf Klubb.

Klubben ble startet 27.11.2015 av Egil Sætren sammen med Jarle Levin Bærøy, Remi Kvalvik, Svein Harald Grønås, Tori Andersen, Jørn Ekmann og Simen Somby Martiniussen. Etter dette gikk tiden fort. Banen ble bygget i løpet av vårparten 2016 og hadde allerede sin første turnering den samme sommeren 29.07.2016 (Sandnes Open). Styret var aktive og gjorde en god jobb med å spre ordet, allerede 01.01.2017 var det 43 medlemmer i klubben.

Banen ble bygget av styrets medlemmer med god støtte i fra Sandnes Kommune og er finansiert igjennom Grasroten/kommunen. Banen er fortsatt under kontinuerlig utforming og oppgradering i samarbeid med Sandnes Kommune. I dag består banen av 18 hull og blir brukt til nasjonale og lokale turneringer. Det er en flott bane som tilbyr utfordringer for alle nivåer.