Årets første dugnad 2023

Da er årets første dugnad avholdt og for en dag vi fikk. Godt oppmøte ble det og vi fikk gjort mye av det som stod på lista. I tillegg så hadde vi et fantastisk vær som gjorde alt mye lettere.

Hull 2 ble rensket for sorpe og lagt ny singel/grus rundt kurv. Samme rundt teepad på hull 4.
Nye hull 13 er nå spillbart. Det ble klippet og rensket. Teepad er på gang og kurv med ny logo – Aase Media AS – er nå oppe.
Hull 22 har fått ny mando og dropzone.
Hull 24 ble det rensket opp i renna. Her ble det lagt ned en utrolig god og hard jobbing.
Ble plukket litt steiner og rensket opp litt rundt omkring.
Noen av kurvene har fått ny sponsor logo.

Etter dugnad så hadde vel fortjent pizza fra Bankers. Her ble det også delt ut litt premier. På dugnadene så vil vi vise at vi setter pris på dere og vi deler premie/discer helt tilfeldig ut ifra påmeldingslista.
Vinnerne denne gang var:
Melissa Tveit
Erlend Brathetland
Sebastian T Lundberg
William T Lundberg

Så ble det satt opp en liten flex som også inneholdt første kast på nye hull 13.

Tusen takk alle sammen for et godt arbeid 🙂

VIKTIG MELDING: Endring i lisens for DISKGOLF 2023 – Ny LISENSPORTAL i ISONEN

ENDRING PÅ HVORDAN LISENS «UTSTEDES» OG KJØPES
Etter tilbakemelding fra medlemsklubbene har seksjonen sammen med administrasjonen i NAIF sett på
muligheten for å forenkle prosessen for utstedelse av lisenser. I samråd med NIF Digital har man
kommet frem til en løsning hvor man kan bruke verktøyet Isonen til dette. Samme løsning benyttes
allerede av Friidrettsforbundet og Brettforbundet.
Selv om lisenssesongen allerede har begynt mener seksjonen at det vil være flere fordeler ved å gjøre
dette og har derfor bestemt at vi tar dette i bruk umiddelbart og at «lisenskjøp» for 2023 skal bruke
dette verktøy.
Det betyr samtidig at den gamle løsningen hvor lisens utstedes av klubb i Sportsadmin/Klubbadmin
stenges. De lisenser som allerede er betalt fra gammel løsning vil bli overført til Isonen.
I Isonen har den enkelte utøver mulighet til å kjøpe lisens uten at klubben trenger å utstede denne.
Isonen er et webbasert verktøy som er tilgjengelig hele døgnet.
For å kjøpe lisens må man logge inn med egen bruker i «Min Idrett», noe man alltid har når man er
medlem i klubb.
Kjøpt lisens vil overføres til bruker i «Min idrett»
Alle lisenser som er kjøpt vil også være tilgjengelig på samme siden og kunne søkes opp av
klubb/arrangør.
Siden dette er basert på «min idrett» og er rollestyrt vil man i tillegg få muligheten til å kjøpe til
registrerte familiemedlemmer eller om man har en «lisensrolle» i klubben til medlemmer i samme
klubb

Link til den nye lisensportalen i Isonen er: https://isonen.no/event/?id=clesb63gw2358901cxf6d16a44