Ekstraordinært årsmøte november 2022

Kjære alle medlemmer i Sandnes disc golf klubb,

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i SDGK.

Årsmøtet avholdes 12. november kl. 10.00 til ca. kl. 11.30 på Ganddal Bydelshus
(Olsokveien 1, 4322 Sandnes).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er sendt på mail til alle medlemmer og er tilgjengelig nederst i denne saken.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av SDGK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til SDGK.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Espen Lockert eller Caroline Egeland kontaktes, se kontaktdetaljer på styret siden.

Etter årsmøtets slutt vil vi videre invitere til medlemsmøte for å gå igjennom ideer og tanker i forhold til neste års sesong, slik at styret og dens grupper kan komme med gode forslag og begynne et godt arbeid til årsmøte i 2023.
Dette vil vare fra ca. kl. 11.30 til 13.00. 

Minner også om årsavslutningen på kvelden lørdag 12. november på samme plass. Les mer her.
Oppmøte her er selvsagt uavhenig om en har mulighet til å møte(ne) på dagtid 🙂

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Saksliste
Sak om forslag om å vedta lovnorm for idrettslaget
Lovnorm-for-idrettslag
Forretningsorden for Sandnes disc golf klubb