Årsmøte 2022

Sted: Varatun Gård
Dato: lørdag 26.02.2022
Klokkeslett: 10.00 – 12.00, etterfølgt av dugnad

“Disc golf lets me forget that anything else matters. It’s all about being outside in beautiful surroundings and enjoying the complexities of the game.”

Steve Logan

For mer informasjon se på facebookeventet: Årsmøte 2022/Dugnad


Hei!
Nå nærmer sesongstart seg, nytt styre er satt og vi gleder oss til å komme i gang!
Årsmøtet avholdes på Varatun Gård fra klokken 10:00 til tentativt 12:00.
Dersom vi blir ferdig tidligere, så går vi bare i gang med dugnaden raskere!
Dugnaden holdes tentativt fra 12:00 til 15:00.
Det er mye som skal gjøres for å få banen tipp topp til sesongstart påfølgende søndag!
Husk at årsmøtet er din beste mulighet til å påvirke hvordan klubben driftes!
Styret har selv mange nye ideer og tanker som vil bli fremlagt i år.
Dersom du, som medlem, har noe du ønsker at klubben og styret skal jobbe videre med, endre eller om du bare har en ide om noe nytt vi burde gjøre, så ber vi deg sende dette på mail til: sandnesdiscgolf@gmail.com innen tirsdag 22. februar slik at styret kan behandle forslaget/innspillet og legge det inn i sakslisten!
Som et ekstra trekkplaster for møte og dugnad har vi anskaffet flere spesial-/tourseriesdiscer som vil loddes ut til medlemmer som stiller på både årsmøte og dugnad!

Vel møtt,
Styret SDGK